چرا باید قفل ها رو باز کنیم؟

 

در واقع هیچ دلیلی وجود ندارد که شما قفل ها رو باز کنید!

اما :

 

سوار اتوبوس هستید و نمی توانید کار دیگری انجام دهید؟

می توانید قفل ها رو باز کنید!

 

سوار مترو هستید و بی نهایت ایستگاه تا مقصد مانده؟

می توانید قفل ها رو باز کنید!

 

حوصله تان سر رفته و کاری برای انجام دادن ندارید؟

خوب می توانید قفل ها رو باز کنید!

 

یا اینکه اصلاً شاید دلتان بخواهد قفل ها رو باز کنبد!

خوب باز هم می توانید قفل ها رو باز کنید!

 

 

 

Icon_v201_ 512

 

 

 

قفل شکن یک بازی بسیار ساده برای پر کردن اوقاتی است

که فقط می خواهید قفل ها رو باز کنید!

روش بازی هم بسیار ساده است: فقط کافی است هنگامی که

میله قرمز روی دایره زرد قرار گرفت صفحه را لمس کنید. این کار را باید به تعداد عدد مرحله انجام دهید تا قفل باز شود.

 

 

DownloadOnBazaar

17/مهر/1394

 

 

wreath_right_whiteبازی برگزیده به انتخاب کافه بازارwreath_left_white

 

Bargozide

 

 

 

امتیاز بازی در کافه بازار: 4.5/5

rate_stars

 

 

 

تصاویر بازی

 

 

•GhoflShekan By DownHouse•

ghoflshekan#