درباره ما

 

خونه پایین

 

• “خونه پایین” اسم غلطی بود که در تقابل با “خونه”ی دیگری که بالاتر از آن بود، به خانه ای اطلاق شد. این خانه محل کار و تفریح ما بود.

• DownHouse ترجمه غلطی بود که از “خونه پایین” شد و به کاربرد و معنی آن هیج ربطی نداشت.

• لوگوی موجود هم در نهایت برداشت غلطی از DownHouse بود که هیچ ارتباطی با دو موضوع قبلی نداشت.

 

 

ما

 

ما یک تیم کوچکیم که سعی داریم کارهای بزرگ انجام دهیم.

 

 

شما

 

شما کسانی هستید که کوچکترین عملتان به ما بیشترین انگیزه را

می دهد.

و از این بابت از شما سپاسگزاریم…

info@downhouse.ir

ِDownHouse